How to Grow Microgreens Mustard Green in Water vs Wet Tissue from Start to Finish (COMPLETE GUIDE)

In earlier video, I present you ways to develop spinach and the way scrumptious and nutritious microgreens are.

In this video, I develop spicy mustard in water and in moist tissue. See how completely different when rising the identical seed in 2 completely different circumstances, You want any form of containers with a tray to develop in water and 1 basket with 3 layers of tissue. The seeds may be purchased from Aqua Grow Greens, Sen Nông or Phu Nong firm, it ought to present micro green on the packaging, or you should utilize regular seed however be certain it’s natural with out pesticide.

Prepare: Seed, container together with tray and pan to preserve water.
Soak the seed in water over night time from 8 hours, wash it. And put the seed on the tray. Keep in the darkish place.
2 occasions per day, you elevate the seeding tray below small water tab. And change the water. I do early morning earlier than going to work and night after coming residence. You do like that for six to 7 days. Then you possibly can see the end result.

Once the sprout grows on the 4 days, you possibly can put outdoors, not cowl towel, not below the solar however no want to cowl mild as on the first 3 days.
Micro greens from water, it grows quicker, white physique and candy. While the sprout in moist towel, it shorter, when consuming spout in moist towel, it’s extra spicy than the one grown in water. Both of them are good however I like the best way the spout develop in water. Hope you are able to do efficiently.
Trong video trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách trồng rau muống và các loại rau mầm ngon và bổ dưỡng như thế nào.
Trong video này, tôi trồng cải cay trong nước và trong khăn giấy ướt. Xem khác nhau như thế nào khi trồng cùng một hạt giống ở 2 điều kiện khác nhau, Bạn cần bất kỳ loại giá thể nào có khay để trồng trong nước và 1 rổ có 3 lớp giấy sạch. Bạn có thể mua hạt giống từ công ty Aqua Grow Greens, Sen Nông hoặc Phú Nông, trên bao bì phải ghi màu Rau Mầm, hoặc bạn có thể sử dụng hạt giống bình thường nhưng phải đảm bảo là hạt hữu cơ không thuốc trừ sâu.

Chuẩn bị: Hạt giống, thùng chứa gồm khay và chảo giữ nước.
Ngâm hạt trong nước qua đêm từ 8 giờ, rửa sạch. Và đặt hạt giống vào khay. Giữ ở nơi tối.
Mỗi ngày 2 lần bạn nâng khay gieo hạt xuống dưới khay nước nhỏ. Và thay nước. Tôi làm vào buổi sáng sớm trước khi đi làm và buổi tối sau khi về nhà. Bạn làm như vậy từ 6 đến 7 ngày. Sau đó, bạn có thể thấy kết quả.

Khi mầm mọc được 4 ngày, bạn có thể cho ra ngoài trời, không trùm khăn, không phơi nắng nhưng không cần che ánh sáng như ngày thứ 3.
Vi sinh từ nước, nó phát triển nhanh hơn, thân trắng và ngọt. Còn mầm trong khăn ướt thì ngắn hơn, khi ăn nhổ trong khăn ướt sẽ cay hơn loại trồng trong nước. Cả hai đều tốt nhưng tôi thích cách vòi mọc trong nước. Hy vọng bạn có thể làm thành công.

Subscribe to Channel:

This video by Lanh Ellman was considered 301 and preferred: 85 occasions

If you want this video, please support their channel by liking and subscribing.

Subscribe Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *